ยา Truvada บำบัดรักษาเอชไอวี/เอดส์ได้อย่างไร ?

ยา Truvada ใช้ร่วมกับยารักษาเอชไอวีตัวอื่นๆ เพื่อบำบัดรักษาการติดเชื้อเอชไอวี Truvada จะปิดกั้น "reverse transcriptase" ซึ่งเป็นโปรตีนเอชไอวีซึ่งช่วยในการทำสำเนาตัวเองของเชื้อเอชไอวี ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Truvada สำหรับการบำบัดรักษาเอชไอวี/เอดส์ได้ท www.truvada.com.


Lima
Iquitos
Guayaquil
San Francisco
Boston
Chicago
São Paulo
Rio de Janeiro
Chiang Mai
Cape Town